seismocardiogramNghĩa của từ seismocardiogram - seismocardiogram là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Tâm chấn động đồ

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan