seismismNghĩa của từ seismism - seismism là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
hiện tượng động đất (nói chung)

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan