seismalNghĩa của từ seismal - seismal là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Tính từ
(thuộc) động đất, (thuộc) địa chấn

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan