seismographicNghĩa của từ seismographic - seismographic là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Tính từ
1. (thuộc) máy ghi địa chấn; (thuộc) môn ghi địa chấn
2. được ghi bằng máy địa chấn

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan