seismicNghĩa của từ seismic - seismic là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Tính từ
như seismal

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan