seismometerNghĩa của từ seismometer - seismometer là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
máy đo địa chấn

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan