seismocardiographyNghĩa của từ seismocardiography - seismocardiography là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Tâm chấn động ký, (sự) ghi chấn động tim

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan