BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH TRẺ EM TRÍ TUỆ SÚT KÉM

Trẻ em trí tuệ sút kém thường do tiên thiên gây nên, biểu hiện chủ yếu là giảm trí nhớ, tư duy kém, sức tưởng tượng và sự chý ý giảm, Y học cổ truyền cho rằng bệnh này do tiên thiên phú bẩm tất túc, nguyên âm hư yếu gây nên.
a. Bài thuốc uống trong
- Bài 1

Lộc giác phấn 6 gam,  Thục địa 20 gam,  Sa nhân 4,5 gam,  Sinh long cốt 30 gam,  
Quy bản trích 15 gam,  Viễn trí trích 3 gam , ích trí nhân 6 gam,
Thạch xương bồ 9 gam,  Đan sâm 15 gam,  Câu kỷ tử 9 gam,  
Sắc lấy 100 ml nước đặc, mỗi lần uống 10ml ngày 2 lần.
- Bài 2
Bạch truật 2 phần, Nhân sâm 2 phần,  Lộc nhung bột 1 phần
Sa nhân 1 gam, Thục địa 2 gam, cam thảo trích 2 gam, Đỗ trọng 2 gam,
Sơn thù nhục 2 gam, ba kích thiên 2 gam,
Ngưu tất 2 gam, thỏ ty tử 2 gam, Đương quy 2 gam,
Hoài sơn 2 gam, câu kỷ tử 3 gam, liên kiều 2 gam,
các vị theo tỷ lệ nói trên trộn đều, tán bột, đựng lọ kín, mỗi lần uống 1 gam, ngày 3 lần.

BÀI THUỐC CHỮA BỆNH HEN SUYỄN TRẺ EM
BÀI THUỐC CHỮA BỆNH HO Ở TRẺ EM
BÀI THUỐC CHỮA BỆNH ỈA CHẨY Ở TRẺ EM
BÀI THUỐC CHỮA BỆNH TRẺ EM KHÓC ĐÊM
BÀI THUỐC CHỮA BỆNH TRẺ EM NHIỀU MỒ HÔI
BÀI THUỐC CHỮA BỆNH NGA KHẨU SƯƠNG Ở TRẺ EM
BÀI THUỐC CHỮA BỆNH TRẺ EM SỐT MÙA HÈ
BÀI THUỐC CHỮA SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM
BÀI THUỐC CHỮA BỆNH TRẺ EM THƯƠNG CẢM PHÁT NHIỆT
BÀI THUỐC CHỮA TRẺ EM BIẾN ĐỘNG
BÀI THUỐC CHỮA BỆNH TRẺ EM BIẾNG ĂN
BÀI THUỐC CHỮA BỆNH TRẺ EM CAM TÍCH
BÀI THUỐC CHỮA BỆNH TRẺ EM CHẨY RÃI
BÀI THUỐC CHỮA BỆNH TRẺ EM ĐÁI DẦM (di niệu)
BÀI THUỐC CHỮA BỆNH TRẺ EM TRÍ TUỆ SÚT KÉM