BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH CHỮA TRẺ EM BIẾN ĐỘNG

Chứng trẻ em biến động chủ yếu biểu hiện là chau mày, nháy mắt, tính tình biến động, đứng ngồi không yên, phân tán sức chú ý, cử động liên tục, đi lại thường hay ngoái lại, xong chuyển người v.v... Y học cổ truyền cho rằng tạng phủ trẻ em non nớt, hình khí chưa đầy đủ, là thể chất trĩ âm trĩ dương. Nếu bị khiếp sợ ngoại thương dễ làm hao thương chính khí, tủy hải bị thương tổn, não thiếu nuôi dưỡng, cho nên biểu hiện chứng biến động. Điều trị nên tư dưỡng tinh huyết, nuôi âm tiềm dương, dẹp phong phòng co giật (kinh).
Bài thuốc uống trong
Bài 1
Sinh địa 10 gam,  A giao 6 gam, Sinh bạch thược 15 gam,  Mạch đông 10 gam,  
Cam thảo trích 6 gam,  Sinh miết giáp 15 gam
Sinh qui bản 15 gam,  Sinh mẫulệ 20 gam
Uất kim 6 gam,   Viễn trí 6 gam
Xương bồ 6 gam,  Địa long 10 gam

sắc uống mỗi ngày 1 thang. 
- Bài 2  
Câu kỷ tử 10 gam,  Thục địa 10 gam,
Đương quy 10 gam,  Sa sâm 12 gam
Ngô công  1 con,  Bạch thược 10 gam,
Xuyên khung 6 gam,  Thái tử sâm 15 gam,
Bạch truật 10 gam,  Phục linh 10 gam,
Sinh mẫu lệ 15 gam,  Tử hà sa (bột) 30 gam
Ngưu tất 10 gam
sắc uống mỗi ngày 1 thang.