BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH TRẺ EM THƯƠNG CẢM PHÁT NHIỆT

Thương cảm phát nhiệt là chỉ trẻ em thương phong cảm mạo dẫn đến các bệnh thuộc đường hô hấp như viêm họng cấp tính, viêm amydal, mà biểu hiện chủ yếu là phát sốt.
Bài thuốc uống trong
- Bài 1  

Quán chúng 12 gam,  Hoàng cầm 15 gam,
Sạ can 9 gam,  Bản lam căn 30 gam
Áp trích thảo 30 gam,  
Sắc uống mỗi ngày 1 thang. 
- Bài 2  

Bản lam căn 6 gam,  Bại tương thảo 6 gam,
Hoàng cầm 8 gam,  Sơn đậu căn 10 gam,
Cát cánh 10 gam,  Sinh thạch cao 12 gam
Thuyền thoái 16 gam,  Cát căn 8 gam,
Ngưu bàng sao 12 gam,  Cương tằm 12 gam,
sắc 2 lần, uống nóng, mỗi ngày 1 thang.