BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH TRẺ EM NHIỀU MỒ HÔI

Trẻ em nhiều mồ hôi có phân biệt bình thường và bệnh lý khác nhau. Vì trao đổi chất ở trẻ em mạnh, hệ thống thần kinh phát dục chưa đầy đủ, công năng điều tiết chưa hoàn chỉnh, cho nên ra mồ hôi nhiều hơn người lớn... đó là hiện tượng bình thường.
Nếu mồ hôi ra quá nhiều rõ nhất là lúc đang ngủ kèm theo sắc mặt nhợt, biếng ăn hay mỏi mệt, phiền táo không  yên, sốt nhẹ hoặc dễ bị cảm mạo… đó là bệnh lý. Y học cổ truyền phân loại điều trị hai thể Khí hư và Âm hư.
a. Bài thuốc uống trong
(1) Nhiều mồ hôi do khí hư: Ban ngày cũng ra mồ hôi hễ động làm cũng ra mồ hôi, mỏi mệt thiểu khí, chướng đầy sau khi ăn, dễ cảm mạo; chất lưỡi nhợt, rêu lưỡi trắng, mạch Hư hoãn.
- Bài 1
Hoàng kỳ 10 gam,  Ngũ vị tử 10 gam,
Phù tiểu mạch 15 gam,  sắc uống mỗi ngày 1 thang.
- Bài 2
Gạo nếp 100 gam,  Đại táo 50 gam,

Phù tiểu mạch 30 gam,  gạo nếp sao vàng tán bột, đại táo bỏ hột dã nát nhuyễn, hai vị trộn đều nấu chín chia làm 2 lần ăn, Phù tiểu mạch nấu nước chiêu với thuốc.
- Bài  3
Hoàng kỳ 20 gam,  Bạch truật 15 gam,
Phòng phong 5 gam,  sắc lấy nước chia hai lần uống.
- Bài 4
Phù tiểu mạch 30 gam,  Rễ rơm nếp 30 gam,
sắc lấy nước uống mỗi ngày 1 thang.
(2) Ra nhiều mồ hôi thể âm hư: Ra mồ hôi ban đêm,  họng ráo miệng khô, ngũ tâm phiền nhiệt, hoặc vẻ chiều sốt, chất lưỡi đỏ bệu, rêu lưỡi ít hoặc sáng bóng, mạch Tế Sác.
- Bài 1
Thục địa 10 gam,
Hoàng cầm 6 gam,
Hoàng kỳ 12 gam,
sắc uống mỗi ngày 1 thang.
- Bài 2
Mẫu lệ để sống 15 gam,  Phù tiểu mạch 15 gam,  Sơn thù nhục 10 gam,  sắc uống mỗi ngày 1 thang. ,
(3) Ra nhiều mồ hôi thể khí âm đều hư : vừa có chứng trạng của khí hư lại có chứng trạng của âm hư.
- Bài 1
Đẳng sâm 10 gam,  Mạch đông 10 gam,
Ngũ vị tử 5 gam,  Phù tiểu mạch 15 gam,
sắc uống mỗi ngày 1 thang.
- Bài 2
Mẫu lệ để sống 12 gam,  Thái tử sâm 10 gam,
Phù tiểu mạch 10 gam,  Sắc uống mỗi ngày 1 thang.
- Bài 3
Hoàng kỳ trích 10 gam,  Ngũ vị tử 6 gam,
Ma hoàng căn 6 gam,  
sắc uống mỗi ngày 1 thang. Ra nhiều mồ hôi ban ngày có thể dùng thêm Đẳng sâm, Thủ ô, long cốt, Mẫu lệ, Phù tiểu mạch. Ban đêm ra nhiều mồ hôi có thể thêm Thục địa, Ngọc trúc, Đương qui, Sa sâm, Mạch đông, Miết giáp, Ngũ vị tử, Địa cốt bì. Thuộc hàn chứng có thể thêm Phụ tử, Can khương, Nhục quế
b. Bài thuốc bằng ăn uống
- Bài 1

Tiểu mạch nhân 60 gam,  Gạo nếp 30 gam,
Đại táo 15 quả Đường trắng chút ít
các vị đem nấu cháo cho ăn mỗi ngày 1 thang, chia 2 lần.
- Bài 2
Phù tiểu mạch 20 gam,  Đậu đen 20 gam,
sắc uống mỗi ngày 1 thang.
- Bài 3
Tiểu mạch 25 gam,  Hồng táo 5 quả
long nhãn nhục 10 gam,  các vị đem nấu cháo cho ăn mỗi ngày 1 thang.