BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH CHỮA BỆNH VIÊM ÂM ĐẠO DO VI KHUẨN ROI

Cảm nhiễm bệnh này chủ yếu do tiếp xúc, bơi lội gây nên, đặc điểm là nhiều bạch đái có mầu vàng xậm và có bọt, mùi tanh, vùng ngoại âm ngứa hoặc đau rát. Y học cổ truyền cho là thấp nhiệt hạ chú là nguyên nhân gây bệnh
a. Bài thuốc uống trong
- Bài 1
Bách bộ 9 gam,  Mả sĩ hiện 15 gam
Sắc lấy nước uống mỗi ngày 1 thang, liên tục 3 thang.
- Bài 2
Sử quân tử 9 gam, Ô mai 3 gam, Lôi hoàn 15 gam,  Bạch vi 9 gam
Đương quy 9 gam
Sắc lấy nước uống, liên tục 10 thang. Sau khi dùng đủ đợt điều trị, nên kiểm tra phụ khoa, nếu vi khuẩn roi âm tính thì ngừng uống thuốc
- Bài 3
Hoa mào gà tươi 150 gam, đổ lượng nước vừa phải mà sắc 2 lần, cho mỗi ngày 1 thang, liên tục 5-10 thang.
b. Nghiệm phương chữa bên ngoài

- Bài 1
Long đờm thảo 12 gam,  Hùng hoàng 12 gam,
Khổ sâm 12 gam,  Sà sàng tử 12 gam
Minh phàn 12 gam,
Sắc với 1500 ml, cạn còn 1000 ml, bỏ bã. Trước xông sau rửa lâu 30 phút, ngày làm 1 lần, liên tục trong 3 - 6 ngày.
- Bài 2
Lá đào 60 gam,  Mã tiên thảo 60 gam,
sắc lấy nước đặc để rửa mỗi ngày 1 lần, liên tục 5 - 7 lần.
- Bài 3
long đởm thảo 9 gam,  Ngũ bội tử 9 gam
nấu lấy nước để xông ngày 3 lần. liên tục vài ba ngày.