BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH XƠ CỨNG ĐỘNG MẠCH NÃO

- Bài 1 (chữa sơ cứng động mạch não thể thận hư huyết ứ)
Thủ ô 30 gam,  Câu kỷ 15 gam,
Nữ trinh tử 30 gam,  Tang thầm 20 gam,
Đan sâm 30 gam,  Đương quy 20 gam,
Đào nhân 10 gam,  Hồng hoa 10 gam,  
Trạch tả 30 gam,  Ngọc trúc 12 gam
Đỗ trọng 15 gam,  Ngưu tất 30 gam
Thảo quyết minh 30 gam,  Hoàng tinh 15 gam,  sắc uống ngày 1 thang, liên tục 30 thang
- Bài 2 (chữa sơ cứng động mạch não thể khí hư huyết ứ)
Hoàng kỳ 60 gam,  Lá nhân sâm 30 gam,
Bạch truật 12 gam,  long nhãn nhục 12 gam,
Phục linh 10 gam,  Đương quy 30 gam,
Xích thược 15 gam,  Thăng ma 10 gam,
Cát căn 30 gam,  Tang ký sinh 30 gam,
Đan sâm 30 gam,  Tam thất bột (hòa uống) 3 gam,
Sinh long cốt 30 gam,  Sinh mẫu lệ 30 gam,
sắc uống ngày 1 thang, liên tục 30 thang
- Bài 3 (chữa sơ cứng động mạch não thể đờm ứ nghẽn tắc)
Bạch truật 15 gam,  Phục linh 10 gam,
Thiên ma 10 gam,  Pháp bán hạ 12 gam,
Xương truật 15 gam Trạch tả 30 gam,
Đan sâm 30 gam,  Sơn tra 30 gam,
Xuyên khung 10 gam Đào nhân 10 gam,
Xương bồ 10 gam,  Viễn trí 10 gam,
Nga truật 10 gam,  Bột tam thất (hòa uống) 3 g
Sắc uống 1 thang, liên tục 30 thang