BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH THẤP TIM MẠN TÍNH

Thấp tim là bệnh biến từ viêm cơ tim dạng phong thấp của bệnh van tim, gồm hai loại hẹp van 2 lá và hở van 2 lá, khi chớm bệnh thường là nhẹ, chỉ có các chứng hồi hộp, mệt mỏi, sau khi lao động mới có triệu chứng rõ rệt; Giai đoạn suy tim thường khó thở, suyễn, phù thũng y học cổ truyền xếp bệnh này trong loại “ chinh xung”,”chứng suyễn”,”phù thũng”.
- Bài 1 (chữa thấp tim thể Tâm Tỳ khí huyết hư).
Đương qui 10 gam,  Bạch thược 10 gam,  Xuyên khung 6 gam,  Đẳng sâm 20 gam, Bạch truật 10 gam,  Vân linh 15 gam
Trích cam thảo 6 gam,  Viễn trí 10 gam
sắc uống ngày 1 thang, liên tục 10 thang Hoặc dùng thành phẩm Quy tỳ hoàn, mỗi lần uống 1 viên (10 gam ), ngày 2-3 lần, chiêu  với nước nóng hoặc sắc long nhãn lấy nước chiêu với thuốc.
- Bài 2 (chữa thấp tim thể huyết hư kiêm Thủy thũng)
Đương quy 10 gam,  Xuyên khung 6 gam,  Thược dược 10 gam,  Phục linh 15 gam,
Bạch truật 10 gam,  Trạch tả 9 gam,
sắc uống ngày 1 thang, liên tục 10 thang.
- Bài 3 (chữa thấp tim thể dương hư ứ đọng, ứ huyết)
Bào phụ tử (6 - 10 gam  - sắc trước)
Quế chi 10 gam,  Phục linh 30 gam,
Bạch truật 10 gam,  Trạch tả 10 gam,
Phòng kỷ 15 gam,  Hoàng kỳ 20 gam
Đan sâm 20 gam,  Xuyên khung 10 gam,
sắc uống ngày 1 thang, liên tục 5-10 thang
- Bài 4 (bệnh thấp tim thuộc chứng khí hư xúc thủy)
Hoàng kỳ 20 gam,  Bạch truật 10 gam,
Phục linh 30 gam,  Phòng kỷ 15 gam,
Ngọc trúc 10 gam,  Đan sâm 12 gam,