BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH QUÁNG GÀ

Chứng quáng gà có tên là “ Dạ manh”cứ về đêm thấy ánh sáng đèn là nhìn mọi vật không rõ, đây là bệnh thiếu sinh tố A dẫn đến bệnh biến về mắt, y học cổ truyền cho là do Can âm huyết bất túc.
- Bài 1
Gan lợn 100 gam,  Hồ la bặc 150 gam,

Gan lợn rửa sạch thái miếng, Hồ la bặc cũng thái thành sợi, đổ nước vào nấu chừng nào gan lợn chín là được, đem ăn cả nước và cái, ngày một lần, liên tục 10 ngày là một đợt điều trị.
- Bài 2
Gan dê 100 gam,  Dạ minh sa 15 gam,
Đem sắc dạ minh sa, sôi chừng 20 phút, bỏ tiếp gan dê vào nấu cho chín, ăn cả nước và cái, ngày 1 lần, liên tục ba ngày.
- Bài 3
Xương truật 10 gam,  Câu kỷ tử 15 gam,
Nữ trinh tử 12 gam,  Cốc tinh thảo 12 gam,  sắc lấy nước uống mỗi ngày 1 thang.