BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH BẠCH NỘI TRƯỚNG

Bạch nội trướng cũng gọi là nội trướng, thường có 3 loại: Ở người cao tuổi; ở loại có tính chất tiên thiên và loại bạch nội trương tính phát. Đặc điểm là thị lực giảm, nặng hơn có thể dẫn tới mù hoàn toàn. Y học cổ truyền xếp bệnh này vào loại “ viên ế nội trướng”,  và “ Ngân nội trướng”,  nguyên nhân do can thận đều suy, tỳ vị hư yếu hoặc can kinh phong nhiệt xông lên làm cho nhẫn cầu vẩn đục.
Bài thuốc uống trong
Thỏ ty tử 240 gam,  Trử thực tử 240 gam
Xung uất tử 180 gam,  Câu kỷ tử 60 gam
Xa tiền tử 60 gam,  Mộc qua 60 gam
Hàn thủy thực 90 gam,  Hà sa phấn 60 gam
Sâm tam thất 15 gam,  Ngũ vị tử 60 gam
các vị tán bột, luyện thành mật làm viên, mỗi ngày uống 30 gam,  vào lúc đói, chiêu với nước nóng.
- Bài 2

Thạch quyết minh 30 gam,  Thảo quyết minh 30 gam
Xích thược 15 gam,  Thanh tương tử 15 gam
Khương hoạt 3 gam,  Sơn chi tử 15 gam
Mộc tặc 15 gam,  Đại hoàng 6 gam
Kinh giới 6 gam,
Các vị tán bột mỗi lần uống 10 gam, ngày 2 lần, sắc 15 gam,  mạch đông lấy nước làm thang chiêu với thuốc.
- Bài 3
Hoàng cầm 10 gam,  Xích thược 12 gam
Đương quy 10 gam,  Đại huyết đằng 30 gam
Bạch cập 12 gam,  Mạch đông 12 gam
Mộc thông 10 gam,  Chân trâu mẫu 30 gam
Tật lê 18 gam
Sắc lấy nước uống mỗi ngày 1 thang. Nếu bệnh Bạch nội trường thuộc thời kỳ mạn tính thì bỏ Hoàng cầm, thêm Hồng hoa 10 gam, Côn bổ 10 gam, Hải tảo 10 gam .
-Bài 4
Thỏ ty tử sao 15 gam,  Câu kỷ tử 15 gam
Sơn thù nhục 12 gam,  Giáng hương 5 gam,  Cam thảo trích 5 gam
Sắc lấy nước uống ngày 1 thang. Bài này thích hợp Bạch nội trướng ở người cao tuổi.