BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH VIÊM TUYẾN VÚ THỜI KỲ ĐÃ VỠ MỦ

- Bài 1
Bồ công anh 15 gam,  Vương bất lưu hành 15 gam,
Ngân hoa 10 gam,  Liên kiều 10 gam,
Xuyên sơn giáp 10 gam,  Sài hồ 5 gam,
Ngưu bằng tử 10 gam,  Sinh địa 10 gam,
Xích thược 5 gam,  Cam thảo 3 gam,
Sắc uống ngày 1 thang, liên tục 3-5 thang. Người khí hư, gia Đẳng sâm, hoàng kỳ; Đau nhiều gia nhũ hương, Một dược, nóng nhiều, khát nước gia hoàng cầm, Hoa phấn, Sơn chi tử,
- Bài 2  
Ngân hoa 15 gam,  Quất hạch 15 gam,
Lệ chi hạch 15 gam,  Bồ công anh 15 gam,
Đương quy 15 gam,  Lộc giác sương 15 gam,
Liên kiều 10 gam,  Tạo giác thích 30 gam,
Sắc uống nóng thay nước trà, ngày 1 thang.