BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH HÔI NÁCH

Hôi nách có tên là Hồ xú thường gặp ở tuổi thanh niên, bệnh ở mức nặng, nhẹ khác nhau, nhưng người cao tuổi thường bị nhẹ. Y học cổ truyền cho là thấp nhiệt uất ở trong  cơ thể, khi bị nung nấu thì bốc ra ngoài,
a. Bài thuốc đông y chữa bệnh hôi nách
Nhân trần 18 gam,  Trạch tả 18 gam,
Bạch tiền bì 12 gam,  Thủ ô 18 gam,
Xương bồ 12 gam,  Khổ sâm 12 gam,
Phục linh 18 gam,
Sắc uống ngày 1 thang, 15-30 thang là một đợt điều trị.
b. Bài thuốc đông y đắp ngoài chữa bệnh hôi nách
- Bài 1
Mật đà tăng 60 gam,  Khô phàn 30 gam,
Ô tặc cốt 60 gam,
Các vị tán bột, mỗi ngày sát thuốc 2 lần.
- Bài 2
Hồ tiêu 50 hạt, Quế viên hạch 12 hạt
Tán bột, mỗi ngày sát thuốc vài ba lần.
- Bài 3
Băng phiến 9 gam,  Đinh hương 24 gam,
Tán bột vùng nách lau rửa sạch sau sát thuốc vào ngày 2- 3 lần.