BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH VIÊM TINH NANG

Chứng trạng chủ yếu của viêm tinh nang là trong tinh dịch có lẫn máu, cho nên còn gọi là “ Huyết tinh” . Chứng này thuộc loại Huyết lãm trong Y học cổ truyền nguyên nhân do sinh hoạt quá nhiều hoặc mệt nhọc, ngoại thương gây nên.
Bài thuốc uống trong
- Bài 1
Sơn dược 30 gam,  Sinh long cốt 30 gam
Sinh mẫu lệ 30 gam,  Ngẫu tiết 15 gam
Hạn liên thảo 15 gam,  Hải phiêu tiêu 10 gam
Thiến thảo 10 gam,  A giao 10 gam
Bạch đầu ông 12 gam,  Bạch thược 12 gam
các vị sắc lấy nước, mỗi ngày uống 1 thang, liên tục 3-5 thang. Nếu tiểu tiện ra huyết, thêm long đởm thảo 10 gam, Tiểu kế 10 gam,  Đau lưng xiên sang bụng không chịu nổi thêm Xuyên luyện tử 12 gam,
Âm hư hỏa vượng thêm Tri mẫu, Hoàng bá mỗi vị đều 12 gam, .
- Bài 2  

Sinh địa 30 gam,  Thục địa 15 gam,
Sơn thù 12 gam,  Đan bì 10 gam,
Nữ trinh 30 gam,  Hạn liên thảo 30 gam
Tri mẫu 10 gam,  Hoàng bá 10 gam,
Đạm trúc diệp 12 gam,  Liên tâm 10 gam,
Từ thạch 30 gam,  
sắc lấy nước uống mỗi ngày 1 thang, liên tục 3-5 thang.
- Bài 3
Hoàng kỳ 30 gam,  Tri mẫu 12 gam,  Sơn dược 30 gam,  Sinh địa 30 gam,  Ngẫu tiết 12 gam
Hạn liên thảo 30 gam, Hoàng bá 12 gam, Đan bì 12 gam, Địa cẩm thảo 15 gam, Ngưu giác tai 15 gam
sắc lấy nước uống, mỗi ngày 1 thang, liên tục 3-5 thang.