BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH TINH DỊCH KHÔNG LOÃNG

Chứng tinh dịch không loãng là chỉ tinh dịch bài tiết ra ngoài không loãng bình thường, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh dục. Người bệnh nói chung không cảm thấy chứng trạng gì, hoặc chỉ thấy đắng miệng, khô họng, tính tình nóng nảy... Y học cổ truyền cho chứng này do Thận dương yếu, khí hóa thất thường, thấp trọc hạ chú; hoặc là do can hỏa vượng một bên, Thận âm hư tổn; Hoặc là do thấp nhiệt dồn xuống bàng quang đến nỗi tinh dịch dính đặc, thanh trọc không phân nên không thể biến hóa bình thường. Điều trị nên ôn thận hóa trọc, thanh lợi thấp nhiệt.
a. Bài thuốc uống trong
- Bài 1 (chữa tinh dịch không loãng do Thận âm hư)
Sinh địa 20 gam,  Thục địa 20 gam,
Hoài sơn 10 gam,  Đan bì 9 gam,
Thỏ ty tử 12 gam,  Bổ cốt chi 12 gam,
Phúc bồn tử 10 gam,  Tri mẫu 15 gam
Hoàng bá 10 gam,  Xa tiền tử 10 gam
Bán hạ 9 gam,  Bối mẫu 9 gam,
sắc lấy nước chia 2 lần uống mỗi ngày 1 thang.

- Bài 2 (chữa tinh dịch không lõang do Hạ nguyên bất túc)
Tiểu hồi hương 6 gam,  Xuyên khung 10 gam,
Huyền hồ 6 gam,  Ngũ linh chi 10 gam,
Can khương 6 gam,  Nhục quế 3 gam
Xích thược 10 gam,  Bồ hoàng 10 gam,
Đương quy 12 gam,  Hoàng tinh 30 gam,
sắc lấy nước chia 2 lên uống mỗi ngày 1 thang.
- Bài 3 (chữa tất cả các chứng tinh dịch không loãng)
Tỳ giải 15 gam,  ích trí nhân 12 gam,
Thạch xương bồ 12 gam,  Thai ô dược 12 gam,
Xa tiền tử 10 gam,  Quy bản 20 gam,
Câu kỷ 15 gam,  Trư linh 15 gam,
Phục linh 15 gam,  Tang ký sinh 30 gam,
Trạch tả 30 gam,
sắc lấy nước chia 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang.
b. Bài thuốc bằng ăn uống
- Bài 1
Sơn được tươi bỏ vỏ 250 gam,  Bách hợp 25 gam,
Đổ nước vào hầm cho nhừ Bạch hợp và Sơn được, thêm vào 10 gam,  Đường kính, chia làm 3 lần ăn trong ngày, cách 1 ngày dùng 1 thang, liên tục vài thang.
- Bài 2
Kê đầu tử (Khiếm thực) 30 gam,  Đăng tâm 3 gam,  đổ nước vào nấu cho đến khi nhừ Khiếm thực, bỏ Đăng tâm, cho uống nước và ăn đầu tử, mỗi ngày 1 thang.