BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH KHÔNG PHÓNG TINH

Không phóng tinh là chỉ dương vật cương lên có yêu cầu giao hợp, nhưng lại không có cảm hứng cao độ và cũng không phóng tinh, tạo nên sự khó chịu không thỏa mãn đôi bên nam, nữ; Y học eổ truyền cho bệnh này có liên quan tới Can uất khí trệ, âm hư hỏa vượng và ngăn trở ống dẫn tinh.
a. Bài thuốc uống trong
- Bài 1 (chữa chứng không phóng tinh do Can uất khí trệ)
Sài hồ 12 gam,  Bạch thược 15 gam,
Chỉ xác 12 gam,  Trần bì 10 gam,
Xuyên khung 9 gam,  Mộc hương 12 gam,
Hương phụ 15 gam,  Hoạt thạch 30 gam,
Đình lịch 15 gam,  Xuyên đoạn 15 gam,
Thục địa 20 gam,  
sắc lấy nước uống mỗi ngày 1 thang.
- Bài 2 (chữa chứng không phóng tinh do Thận âm hư tướng hỏa thiên cang)
Thục địa 15 gam,  Quy bản 20 gam,
Tri mẫu 15 gam,  Hoàng bá 8 gam,
Tủy sống lợn 30 gam,  
sắc lấy nước chia 2 lần uống, mỗi ngày 1 thang.

- Bài 3 (chữa chứng không phóng tinh do ống dẫn tinh bị ứ trệ)  
Đào nhân 12 gam,  Hồng hoa 9 gam,
Đương quy 12 gam,  Xích thược 15 gam,
Mẫu đơn bì 12 gam,  Xuyên khung 9 gam,
Ngưu tất 20 gam,  Quất hồng 10 gam,
Bán hạ 12 gam,  Quất lạc 6 gam,
Phục linh 12 gam,  Sài hồ 12 gam,
Chỉ xác 10 gam,  Quế chi 12 gam,
Nhục thung dung 12 gam,  sắc lấy nước chia 2 lần uống, mỗi ngày một thang.
b. Bài thuốc bằng ăn uống
- Bài 1
Vương bất lưu hành 20 gam,  Xuyên sơn giáp 20 gam,
Ngân nhĩ 10 gam,
Các vị đổ nươc vào hầm, chừng nào ngân nhĩ chín thì bỏ vị thuốc đi, uống nước và ăn Ngân nhĩ, mỗi ngày một lần, liên tục 15-20 ngày.
- Bài 2
Hải đái 100 gam,  Bán hạ 25 gam,
Đổ vào lượng nước vừa phải, thêm muối và 3-5 giọt dấm, nấu nhỏ lửa cho đến khi Hải đái nhừ, bỏ bán hạ, uống nước và ăn Hải đái; mỗi ngày chia 2 lần ăn, liên tục 10-20 ngày.
- Bài 3
Vương bất lưu hành 30 gam,  Ngân nhĩ 30 gam,  đổ nước vào hầm ngân nhĩ cho nhừ,  vớt bỏ vương bất lưu hành, chỉ uống nước và ăn Ngân nhĩ, cách ngày ăn một lần, liên tục 7- 10 thang