BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH BẦU VÚ NAM GIỚI PHÌ ĐẠI

Đây là một chứng rối loạn công năng hệ thống phân bí, nguyên nhân chủ yếu do kích tế phân bí giống cái quá nhiều và tổ chức tuyến sữa của kích tố giống cái tăng mạnh gây nên, có thể gặp ở Nam giới mọi lứa tuổi, biểu hiện chứng trạng bầu vú 1 bên hoặc đối xứng to ra, có cục rắn kèm theo chướng, ấn hoặc sờ mó đầu đau, sắc tố quầng vú xạm thậm chí ra sữa, đồng thời kèm theo gan lách to và có những biến dạng giả tạo, dẫn đến biến đổi về tinh thần.
Bài thuốc uống trong
- Bài 1
Tỏa dương 10 gam,  Ba kích thiên 10 gam
Câu kỷ tử 10 gam,  Tiên mao 12 gam
Dâm dương hoắc 30 gam,  Hợp hoan bì 30 gam
Quất hạch 30 gam,  Lệ chi hạch 15 gam
Quy bản trích 30 gam,  Lộc giác giao 10 gam
Thỏ ty tử 12 gam

sắc lấy nước uống mỗi ngày 1 thang.
- Bài 2  
Ngũ vị tử 12 gam,  Phúc bồn tử 12 gam
Thỏ ty tử 12 gam,  Phỉ thái tử 12 gam
Hồ lô ba tử 12 gam,  Câu kỷ tử 15 gam
Kim anh tử 15 gam, Bổ cốt chi 12 gam
sắc lấy nước uống mỗi ngày 1 thang.
- Bài 3
Hùng sư hoàn - thành phẩm - Hoặc Kỷ cúc Địa hoàng - thành phẩm - mỗi lần uống từ 6-9 gam, ngày 3 lần.