BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH SAI KHỚP CỔ TAY

a. Bài thuốc đông y chữa bệnh sai khớp cổ tay
Tiên hoa phí thảo 60 gam,  (còn có tên là Toan chi thảo, Tiếp khí thảo, Diêm toan thảo) dã nát vắt lấy nước cho uống, ngày 2 lần
b. Bài thuốc đông y đắp ngoài chữa bệnh sai khớp cổ tay
Lá phù dung 60 gam,  Tử kinh bì 15 gam,  Sinh nam tinh 15 gam,  Độc hoạt 15 gam,
Bạch chỉ 15 gam,  Sinh mã sĩ hiện 30 gam,  nước hành tươi và Hoàng tử vừa đủ.
Các vị tán bột, mã sĩ hiện dã nhừ trộn thuốc bột, đổ nước hành và rượu vào đem sao, nhân lúc nóng, đắp vào nơi đau (mức độ không bỏng da là được) mỗi ngày thay miếng đắp một lần, liên tục 3-4 lần.