BÀI THUỐC ĐÔNG Y VÀ MẸO CHỮA NUỐT NHẦM DỊ VẬT

Tình trạng này thường gặp ở trẻ em, đang chơi đùa, miệng lại ngậm vật gì đó, rồi không cẩn thận nuốt luôn.
a. Xử lý khấn cấp
Nếu dị vật còn mắc ở cổ họng, có thể thò tay vào họng lôi dị vật ra hoặc kích thích làm cho mửa ra dị vật
b. Nghiệm phương uống trong
- Bài 1 (nuốt đồng tiền vào dạ dày)
Rau hẹ 100 gam, không cần thái vụn, đem sao chín cho ăn 1 lần hết. Hoặc dùng đậu sị 100 gam, sao cháy, tán bột, hòa đường trắng cho uống. Hoặc dùng ngọn lá ngải Sắc với 500 ml nước cạn lấy 100 ml uống làm một lần cho hết. Hoặc tiết dê tươi 50 ml uống một lần, đồng tiền có thể tống ra theo đường đại tiện.
- Bài 2 (nuốt kim châm vào dạ dày)
Từ thạch 1 cục nhỏ buộc vào 1 sợi dây chỉ rồi cho nuốt từ thạch với nước cho trôi vào dạ dày, 10 phút sau kéo từ từ Từ thạch ra khỏi họng, kim châm cũng dính theo từ thạch mà ra. Hoặc sắc đặc bài Xúc xa thang cho uống cũng kết quả. Hoặc dùng Tàm đậu nấu với rau Hẹ cho ăn, kim sẽ theo đường đại tiện thoát ra.
- Bài 3 (chữa mảnh sành, mảnh thủy tinh vào dạ dày)
Sinh sơn vu 500 gam, nhai nuốt sống, ngày một lần, liên tục 2-3 ngày. Hoặc dùng xương ống chân dê đốt tồn tính tán bột hòa nước cho uống, mỗi lần 5-6 gam,  Hoặc dùng xích tiểu đậu nấu nhừ ăn cả cái lẫn nước lúc còn nóng, rồi cho uống thêm thuốc sổ và dầu thực vật.
- Bài 4 (Vật rắn lụt vào thực quản, ví dụ: vòng nhựa)
Diềm qua đế 10 gam,  Xích tiểu đậu 20 gam,  Hương sị 6 gam,
sắc với 300 ml, khi nước thuốc còn ấm, cho uống 150 ml, chừng nào lợm lòng cho uống tiếp 150 ml còn lại, khoảng một giờ sau sẽ nôn vật từ trong dạ dày ra ngoài, vật rắn cũng theo đó thoát ra.