BỆNH ÁN HUYỄN VỰNG (chóng mặt)

Bệnh nhân :  Lê Ngọc M 39 tuổi ở phường 4 thành phố HP.
Vọng :  Sắc mặt tiều tuỵ, người gầy còm.
Văn: Tiếng nói nhỏ yếu.
Vấn: Thường chóng mặt, hay mệt, đầu nhức triền miên, khó ngủ, mất ngủ, trong người có cảm giác nóng bứt rứt, họng khô miệng ráo, tiểu nóng vàng.
Thiết mạch :  6 bộ trầm huyền sác hữu lực.
Quy nạp bát cương: Lý nhiệt.

Quy nạp hội chứng bệnh lý: Mạch 6 bộ trầm huyền sác hữu lực chứng tỏ can dương quá thịnh, can mộc phản khắc phế kim, kim hư không nuôi được thận thuỷ, thuỷ kém không nuôi được can mộc cho nên can dương thịnh là can hoả hữu dư, can kinh vốn có chức năng tàng huyết, nay vì can dương quá thịnh không tàng được huyết nên thần không yên, nên không ngủ được, thường thức trắng 5 canh. Nhức đầu vì nhiệt khí xung thượng tiêu, trong người thường cảm giác nóng bứt rứt, họng khô, miệng ráo vì thiếu tân dịch, người gầy còm thuộc về thể nhiệt âm hư, nên tiểu tiện thường vàng nóng và ít.
Xử phương :  Dùng thang bát tiên trường thọ để tư âm dưỡng huyết, nuôi dưỡng tân dịch gia Ngưu tất, Xa tiền để trừ thấp nhiệt bàng quang; Mạch môn, Ngũ vị liễm âm sinh tân dịch, Huyền sâm để tư âm dưỡng huyết cho uống luôn 2 tuần bệnh nhân khỏi hẳn.
Biện luận: Chứng chóng mặt, nhức đầu triền miên, mất ngủ, trong người thường cảm giác nóng bứt rứt, họng khô, miệng ráo, tiểu vàng ít, mạch 6 bộ trầm huyền sác hữu lực, chứng tỏ can dương quá thịnh, vì thận thuỷ hư không nuôi dưỡng được phần âm cho can mộc vì thiếu nước để điều hoà can dương, can dương hoá hoả làm cho nhức đầu, họng khô, miệng ráo vì thiếu tân dịch, người gầy còm thuộc thể nhiệt cho nên tiểu tiện vàng và nóng, dùng Bát tiên trường thọ gia vị là đúng với chứng này.

BỆNH ÁN BAN SỞI
BỆNH ÁN BÍ TIỂU TIỆN VÌ CAN
BỆNH ÁN BIỂU HÀN
BỆNH ÁN BIỂU HƯ
BỆNH ÁN BIỂU NHIỆT
BỆNH ÁN BIỂU THỰC
BỆNH ÁN CHỨNG TIẾT TẢ
BỆNH ÁN DA MẶT ĐEN SẠM ( HẮC ĐẢM )
BỆNH ÁN ĐÁI RA MÁU
BỆNH ÁN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG
BỆNH ÁN ĐAU DẠ DÀY
BỆNH ÁN ĐAU KHỚP HÁNG BÊN PHẢI
BỆNH ÁN ĐAU LƯNG DO SỐT RÉT
BỆNH ÁN ĐAU SƯỜN VÚ
BỆNH ÁN ĐỘNG KINH
BỆNH ÁN HẠC TẤT PHONG
BỆNH ÁN HOÀNG ĐẢM
BỆNH ÁN HOẠT TINH
BỆNH ÁN HOẠT TINH
BỆNH ÁN HUYỄN VỰNG (chóng mặt)
BỆNH ÁN KIẾT LỴ TIẾT TẢ
BỆNH ÁN LAO NHIỆT NỘI THƯƠNG
BỆNH ÁN NỘI THƯƠNG
BỆNH ÁN LIỆT DÂY THẦN KINH VII NGOẠI BIÊN
BỆNH ÁN LIỆT DÂY THẦN KINH VII NGOẠI BIÊN
BỆNH ÁN LỖ RÒ MẠCH LƯƠN
BỆNH ÁN LÝ ÂM
BỆNH ÁN LÝ DƯƠNG HƯ
BỆNH ÁN LÝ HÀN
BỆNH ÁN LÝ HƯ
BỆNH ÁN LÝ NHIỆT
BỆNH ÁN NHỨC ĐẦU KINH NIÊN (mạn tính)
BỆNH ÁN NHỨC ĐẦU KINH NIÊN(MẠN TÍNH)
BỆNH ÁN NHŨN NÃO ĐÃ PHÁT
BỆNH ÁN NHŨN NÃO (TIỂU ĐƯỜNG)
BỆNH ÁN NHŨN NÃO(do tâm tỳ lưỡng hư)
BỆNH ÁN NHŨN NÃO(không uống được)
BỆNH ÁN NHŨN NÃO(Liệt, bí tiểu tiện vì âm dương hư)
BỆNH ÁN NỘI THƯƠNG HƯ LAO
BỆNH ÁN NỘI THƯƠNG - PHÁT SỐT
BỆNH ÁN PHẾ NUY
BỆNH ÁN PHONG THẤP
BỆNH ÁN PHONG TRÚNG KINH LẠC VÀ TẠNG PHỦ
BỆNH ÁN PHONG TRÚNG PHỦ VÀ KINH MẠCH
BỆNH ÁN PHÙ THŨNG
BỆNH ÁN PHÙ THŨNG
BỆNH ÁN PHÙ THŨNG
BỆNH ÁN SỐT RÉT
BỆNH ÁN SỐT RÉT KINH NIÊN
BỆNH ÁN SỐT RÉT KINH NIÊN
BỆNH ÁN SỐT RÉT
BỆNH ÁN SỐT XUẤT HUYẾT
BỆNH ÁN SUY NHƯỢC CƠ THỂ
BỆNH ÁN SUY TIM
BỆNH ÁN SUY TIM
BỆNH ÁN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (di chứng liệt nửa người, tiêu tiểu mất tự chủ)
BỆNH ÁN TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
BỆNH ÁN TÂM TỲ LƯỠNG HƯ
BỆNH ÁN TĂNG HUYẾT ÁP
BỆNH ÁN TĂNG HUYẾT ÁP (do tỳ thận hư - do phù thũng)
BỆNH ÁN TĂNG HUYẾT ÁP DO CAN
BỆNH ÁN TĂNG HUYẾT ÁP (DO THẬN)
BỆNH ÁN TĂNG HUYẾT ÁP (DO CAN TỲ)
BỆNH ÁN TĂNG HUYẾT ÁP (do xơ mỡ động mạch)
BỆNH ÁN THẬN LAO(Cao huyết áp, mất ngủ, tiểu tiện không tự chủ)
BỆNH ÁN THIẾU MÁU CƠ TIM(do tâm tỳ lưỡng hư)
BỆNH ÁN THIẾU MÁU CƠ TIM
BỆNH ÁN THIẾU MÁU CƠ TIM
BỆNH ÁN THIẾU NĂNG TUẦN HOÀN NÃO
BỆNH ÁN THỔ HUYẾT
BỆNH ÁN THỐNG PHONG
BỆNH ÁN TRÚNG HÀN
BỆNH ÁN TRUNG KHÍ HƯ
CHỨNG THƯ PHONG (Loại trúng phong)
BỆNH ÁN VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN TÍNH
BỆNH ÁN VIÊM ĐẠI TRƯỜNG MẠN TÍNH
BỆNH ÁN VIÊM ĐẠI TRƯỜNG MẠN TÍNH
BỆNH ÁN VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP
BỆNH ÁN VIÊM ĐƯỜNG TIẾT NIỆU
BỆNH ÁN VIÊM HỌNG
BỆNH ÁN VIÊM MŨI DỊ ỨNG
BỆNH ÁN VIÊM MŨI
BỆNH ÁN VIÊM TẮC ĐỘNG MẠCH CHI
BỆNH ÁN VIÊM TẮC ĐỘNG MẠCH TAY VÀ CHÂN
BỆNH ÁN VIÊM THẦN KINH TOẠ
BỆNH ÁN VIÊM THẦN KINH TOẠ LIỆT HAI CHÂN
BỆNH ÁN VIÊM THẦN KINH TOẠ
BỆNH ÁN XUẤT HUYẾT DƯỚI DA
BỆNH ÁN XUẤT HUYẾT DƯỚI DA CẤP TÍNH
BỆNH ÁN XUẤT HUYẾT DƯỚI DA