KILI LÀ 1 ĐỒNG TOKEN GIỐNG BITCOIN

KILI KHÁC VỚI CÁC ĐỒNG VÉ SỐ HAY TOKEN KHÁC LÀ GÌ

1 : BẠN CHỈ CẦN MUA 1 LẦN NHƯNG NGÀY NÀO CŨNG ĐƯỢC DỰ THƯỞNG


2 : KILI LÀ 1 ĐỒNG COIN NẾU GIÁ KILI TĂNG LÊN BẠN SẼ CÓ CƠ HỘI X 100 X1000 THẬM CHÍ LÀ TỶ PHÚ


3 : GIÁ Ở THỜI ĐIỂM VIẾT BÀI LÀ 2$ CHO 1 KILI


4 : TỔNG CUNG RẤT NHỎ : 885K


( CÁC ĐỒNG KHÁC THƯỜNG LÀ 100 TRIỆU, THẬM CHÍ LÀ 1 TRIỆU TỶ)

 

Xổ số được kích hoạt hàng ngày từ 8:30 tối đến 9 giờ tối UTC

Mỗi ví chứa ít nhất 50 mã thông báo KILI sẽ có cơ hội được nhận thưởng hàng ngày

 

Điều gì khiến KILIMANJARO trở nên đặc biệt?

KILIMANJARO áp dụng thuế suất 5% cho mỗi giao dịch , 2,5% tự động được đốt và 2,5% còn lại được đưa vào Nhóm Xổ số.

Chỉ những người xứng đáng nhận được phần thưởng đầy đủ!

Mỗi ngày một lần, xổ số chọn ngẫu nhiên ba người chơi may mắn( điều kiện ví phải có ít nhất 50 kili) trong số những người nắm giữ KILIMANJARO và chia đều nhóm xổ số cho họ.

Tuy nhiên, có một nhược điểm.

Nếu số lượng mã thông báo KILIMANJARO mà người chiến thắng nắm giữ vượt quá phần thưởng nhận được, người đi bộ đường dài sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng. Nếu không, người nắm giữ chỉ nhận được 50% phần thưởng và 50% còn lại là đốt cháy.


Ví dụ: Nếu nhóm xổ số là 3000 đô la KILI, mỗi người trong số ba người chiến thắng sẽ nhận được 1000 đô la KILI. Tuy nhiên, người chiến thắng sẽ chỉ nhận được 1000 $ KILI nếu người đó đã nắm giữ 1000 $ KILI trở lên. Nếu không, anh ấy / cô ấy sẽ giành được 500 $ KILI và 500 $ KILI khác sẽ bị đốt cháy.

 

Điều gì khiến KILIMANJARO trở nên đặc biệt?

KILIMANJARO áp dụng thuế suất 5% cho mỗi giao dịch , 2,5% tự động được đốt và 2,5% còn lại được đưa vào Nhóm Xổ số.

Chỉ những người xứng đáng nhận được phần thưởng đầy đủ!

Mỗi ngày một lần, xổ số chọn ngẫu nhiên ba người đi bộ đường dài trong số những người nắm giữ KILIMANJARO và chia đều nhóm xổ số cho họ. Những người đi bộ đường dài là những người đạt đến đỉnh cao.

Tuy nhiên, có một nhược điểm.

Nếu số lượng mã thông báo KILIMANJARO mà người chiến thắng nắm giữ vượt quá phần thưởng nhận được, người đi bộ đường dài sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng. Nếu không, người nắm giữ chỉ nhận được 50% phần thưởng và 50% còn lại là cháy túi.


Ví dụ: Nếu nhóm xổ số là 3000 đô la KILI, mỗi người trong số ba người chiến thắng sẽ nhận được 1000 đô la KILI. Tuy nhiên, người chiến thắng sẽ chỉ nhận được 1000 $ KILI nếu người đó đã nắm giữ 1000 $ KILI trở lên. Nếu không, anh ấy / cô ấy sẽ giành được 500 $ KILI và 500 $ KILI khác sẽ bị đốt cháy.

website : https://kilimanjaro.finance/

https://twitter.com/kilimanjarodefi

https://web.telegram.org/#/im?p=g545796439 (Việt Nam)

https://t.me/joinchat/X38v0OYyL-M5NjY1 (Việt Nam)

https://poocoin.app/tokens/0x865d0c78d08bd6e5f0db6bcbf36d3f8eb4ad48f8 (char)

https://t.me/joinchat/Nz_jD2xTUOszNDMx