HỌC ANH VĂN, TIẾNG ANH Y KHOA - BÀI GIẢNG, TỪ ĐIỂN, TỪ VỰNG , MẪU CÂU, EBOOK, SÁCH, Y HỌC

a round the navel xung quanh rốn
abdomen bụng
abdominal pain đau bụng
all around one's stomach xung quanh dạ dày
appetite sự ngon miệng, thèm ăn
back lưng
belly bụng, dạ dày
below one s ribs phía dưới xương sườn
below the ribs dưới xương sườn
boil nhọt, đinh
bowels ruột
bulge chỗ phồng lên, chỗ lồi ra
buring pain đau bỏng rát
eh illy ớn lạnh, rùng mình
chronically rất khó chịu, ăn sâu, bám chặt, kinh niên
continuous pain cơn đau liên tục
distend / bloat sưng to, sưng phồng. phù lên
gripping pain đau quặn thắt
have a slight temperature bị sốt nhẹ
move from .. to .. chuyển từ .. đến
heavy feeling in cảm giác nặng nề
the stomach trong dạ dày, nặng bụng
in one’s side ở một bên của một người, cạnh của vật
in the pit of one’s stomach lõm thượng vị chấn thuỷ ai dó
in the side of the abdomen ở một bên bụng
in the upper abdomen ở phía bụng trên
in/on one's back trên lưng
indigestion chứng khổ tiêu
itchy ngứa, bệnh ngứa
medicine thuốc
morning sickness buồn nôn vào buổi sáng
nausea sự buồn nôn, mửa
oppressing feeling cảm giác đè nặng
penetrating pain đau xuyên suốt, đau xuyên qua
pricking sự châm, sự chích, cảm giác kim châm
pulling pain đau, giật
pump up đập (về tim, máu), bơm, sự bơm
rash chứng phát ban, da nổi mụn
rumble tiếng sôi bụng ùng ục
severe pain đau dữ dội
sharp gripping pain cơn đau quặn buốt
stay in the hospital ả lại bệnh viện
stubborn khó chữa
the left side of the bên trái của bụng
the lower abdomen bụng dưới
the right side of bên phái của
chest ngực
tightly squeeze sự bóp chặt, sự nén chặt, ép chặt
upper right-hand side of phía trên cạnh tay phái của
upset stomach dạ dày bị dau
vomit chất nôn mửa, thuốc nôn, (nôn, mửa, tuôn ra, khạc ra
whole abdomen cả bụng

HỌC ANH VĂN, TIẾNG ANH Y KHOA - BÀI GIẢNG, TỪ ĐIỂN, TỪ VỰNG , MẪU CÂU, EBOOK, SÁCH, Y HỌC

CÁC MẪU CÂU

1. Bao tử của tôi bị nhức nhối.

My stomach stings.

2. Tôi đau âm ỉ phía sau vùng dạ dày. I feel a dull pain at the back of my stomach.

3. Mỗi khi tôi uống một thứ gì đó có men rượu, bao tủ của tôi bị đau ngay sau đó. Every time I drink something alcoholic, I have a stomachache.

4. Tôi bị đau bao tử kinh niên.

I suffer chronically an upset stomach.

5. Bao tử tôi dường như bị đầy thật khó chịu.

My stomach feels uncomfortably heavy.

6. Sáng nay tôi cảm thấy buồn nôn. Vui lòng cho tôi ở lại bệnh viện.

This morning I have terrible sickness. I'd like to stay in the hospital, please.

7. Cô ấy bị đau bụng.

She has an abdominal pain.

8. Ông ấy khó chịu với bệnh đau bao tử kinh niên.

He is trouble with chronic stomachaches.

9. Cả bụng ông ấy dường như đang bị quặn lại.

His whole abdomen feels as if it were being tightly squeezed.

10. Dường như có thứ gì đó ép lên ngực trái của cô ta.

Something seems to be pressing on the upper right-hand side of her chest.

11. Cô ấy bị đau quặn thắt ở phần bên bụng.

She has a sharp gripping pain in the side of the abdomen.

12. Tôi bị đau quanh rốn trong nhiều ngày. Giờ đây cơn đau chuyển đến phía dưới bên phải bụng.

I have a pain around the navel for several days. Now tile pain shifted to right lower side of the abdomen.

13. Tôi bị dầy hơi trong bao tử.

I have gas in the stomach.

14. Tôi mắc chứng khó tiêu.

I have indigestion.

15. Lưng ông ấy đau suốt ngày.

His back hurts all day.

16. Lưng ông nội bị ngứa.

My grandfather’s back itches.

17. Cô ấy bị đau dữ dội ở vùng lưng.

She has a severe pain in my back.

18. Khi mẹ ho, lưng mẹ đau dưới đây.

When my mother cough, her bach hurts down here.

PHẦN 1 - PHẦN 2 - PHẦN 3 - PHẦN 4 - PHẦN 5 - PHẦN 6 - PHẦN 7 - PHẦN 8