seldomNghĩa của từ seldom - seldom là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Phó từ
ít khi, hiếm khi

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan