selamlikNghĩa của từ selamlik - selamlik là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
phòng (của) đàn ông (trong nhà theo đạo Hồi)

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan