selaginellaNghĩa của từ selaginella - selaginella là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
(thực vật học) cây quyển bá

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan