sel wormNghĩa của từ sel worm - sel worm là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

sy ascaris giun đủa.

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan