sekosNghĩa của từ sekos - sekos là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
1. đất thánh
2. thánh đường

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan