sejugoustNghĩa của từ sejugoust - sejugoust là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Tính từ
(thực vật học) có sáu đôi lá chét

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan