seizureNghĩa của từ seizure - seizure là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

1 . cơn
2. cơn động kinh

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan