seizinNghĩa của từ seizin - seizin là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
1. (pháp lý) quyền sở hữu đất vĩnh viễn
2. sự nhận quyền sở hữu đất vĩnh viễn
3. đất sở hữu vĩnh viễn

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan