seizeNghĩa của từ seize - seize là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Động từ
1. chiếm đoạt, cướp lấy, nắm lấy
2. tóm bắt (ai)
3. nắm vững, hiểu thấu
4. cho chiếm hữu (cũng seise)
5. (pháp lý) tịch thu, tịch biên
6. (hàng hải) buộc dây
7. (kỹ thuật) bị kẹt, kẹt chặt
Danh từ
(kỹ thuật) sự kẹt máy

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan