seismotherapyNghĩa của từ seismotherapy - seismotherapy là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

(phép) rung xoa bóp

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan