seiseNghĩa của từ seise - seise là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Động từ
(cũng seize)
(pháp lý), (thường động Tính từ quá khứ) cho chiếm hữu

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan