seinerNghĩa của từ seiner - seiner là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
người đánh cá bằng lưới kéo

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan