seine-needleNghĩa của từ seine-needle - seine-needle là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
kim đan lưới kéo

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan