seine-gangNghĩa của từ seine-gang - seine-gang là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
tổ đánh cá bằng lưới kéo

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan