seignioryNghĩa của từ seigniory - seigniory là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
1. quyền lãnh chúa
2. thái ấp lãnh địa

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan