seigneurNghĩa của từ seigneur - seigneur là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
(sử học) lãnh chúa (cũng seignior)

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan