seicheNghĩa của từ seiche - seiche là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
triều giả ở hồ; sự dao động mực nước hồ (do thay đổi áp suất của không khí)

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan