seicentoNghĩa của từ seicento - seicento là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
thế kỷ 17 ở Italia (đặc biệt chỉ (văn học) và (nghệ thuật))

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan