segregatorNghĩa của từ segregator - segregator là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

(dụng cụ) phân chia

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan