segmentum subapicaleNghĩa của từ segmentum subapicale - segmentum subapicale là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Phân thùy dưới đỉnh

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan