segmentum posteriusNghĩa của từ segmentum posterius - segmentum posterius là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Phân thùy sau

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan