segmentum medialeNghĩa của từ segmentum mediale - segmentum mediale là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Phân thùy trong

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan