segmentum lingulare superiusNghĩa của từ segmentum lingulare superius - segmentum lingulare superius là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Phân thùy lưỡi trên

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan